ჩვენს შესახებ
 
   დასუფთავების პროფესიონალური კომპანია „ნიუ ქლინინგი“ ბაზარზე გამოჩნდა 2014 წლიდან, თუმცა ჩვენ უკვე მოვახერხეთ რამოდენიმე წარმატებული პროექტის განხორციელება. ჩვენი მომსახურება და სერვისი საკმაოდ მრავალფეროვანია და დასუფთავების ყველა ტიპს მოიცავს. 
 1) მყარი იატაკის მოვლა: მყარი იატაკის მოვლა ხდება როგორც ყოველდღიურად, ისე გენერალურად და რემონტის შემდგომ. იატაკის ხელით და ტექნიკით მოწმენდა-მოპრიალება, რამდენიმე სხვადასხვა ხერხით კეთდება. იატაკის მოწმენდა ბრტყელი მოპით, ასევე მისი გენერალურად დამუშავება სპეციალური ტექნიკით, ასევე შესაძლებელია იატაკის მოწმენდა აკუმულატორიანი და ელექტრო იატაკის მოსაწმენდი მანქანებით. შედეგი იდეალურია.
 2)რბილი იატაკის მოვლა: რბილი იატაკის მოვლისთვის საჭირო ინვენტარი და ტექნიკა გვეხმარება ნაკლები ძალისხმევით უკეთესი შედეგის მიღებაში. ჯერ ვაცილებთ რბილი იატაკიდან საღეჭ რეზინებსა და სხვა სახის ნარჩენებს სპეციალური ხსნარით და შემდეგ ვახდენთ იატაკის დასუფთავებას მშრალი და სველი წესით: მყარი და რბილი იატაკები მუშავდება სპეციალური ქიმიური საშუალებებით, რომელიც ასევე ახდენს დეზინფექციას და დასუფთავებას ერთდროულად. 
 3)სველი წერტილების დასუფთავება: სპეციალური ქიმიური საშუალებებით ხდება ასევე სველი წერტილების დამუშავებაც, მათი დეზინფექცია, დასუფთავება ხდება ყოველდღიურად, პერიოდულად და გენერალურად. 
 4)მომარაგება: კონტრაქტორი ობიექტის მომარაგება საპირფარეშოს ქაღალდით, ხელსახოცითა და თხევადი საპნით.
 5)მინების წმენდა: ჩვენს მომსახურებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს მინების წმენდას. ჩვენთვის პრობლემას არ წაროადგენს არანაირი სირთულე. 
 6)უნიფორმები, ინვენტარი: პერსონალის უნიფორმებით, ქიმიური საშუალებებითა და საჭირო ინვენტარ-აღჭურვილობით უზრუნველყოფა, გვაძლევს საშუალებას, გვქონდეს უკეთესი შედეგი და ეს შედეგი მიიღწეოდეს გაცილებით მარტივად. ასევე უნიფორმებში გამოწყობილი მოწესრიგებული პერსონალი, სასიამოვნო შთაბეჭდილებას ტოვებს ობიექტზე მომუშავე პერსონალსა და სტუმრებზეც. 
 ჩვენთან დადებული ხელშეკრულება, გაძლევთ საშუალებას მოაგვაროთ ობიექტზე დასუფთავების, მომარაგების (ქაღალდი, საპონი, ხელსახოცი, დასუფთავების ინვენტარი) და სხვა საკითხები ერთი ფანჯრის პრინციპით. ჩვენთან მუშაობენ პროფესიონალი, სპეციალურად დატრენინგებული ბიჭები და გოგონები, რომლებიც უმოკლეს დროში და ძალზე ეფექტურად ახდენენ დაკისრებული მოვალეობის შესრულებას.
 
გალერეა 
დაგვიკავშირდით:

         ჩვენს შესახებ 

  დასუფთავების პროფესიონალური კომპანია შპს "ნიუ ქლინინგი" გთავაზობთ მომსახურებას. ­­­­­­    იმისათვის, რომ აღარ მოგიწიოთ ძიება პერსონალის, არ მოგიწიოთ მომარაგებაზე ზრუნვა, მათი კონტროლი, სისუფთავეზე ზედმეტი ენერგიის დახარჯვა... ამ ყველაფერს ჩვენ, კომპანია შპს "ნიუ ქლინინგი" ერთი ფანჯრის პრინციპით გავაკეთებთ... ჩვენთან ხდება დასუფთავება პროფესიონალურ დონეზე, პროფესიონალური ქიმიური საშუალებებითა და პროფესიონალი, შესაბამისად დატრენინგებული ქლინერებით...ყველა ტიპის ზედაპირის მოვლა-დასუფთავება ისე, რომ არ დაზიანდეს იგი.